гр. София, февруари, 2018 г. – На 20 февруари Ротари клуб София-Балкан започна изпълнението на проект Академия по кариерна грамотност „Моята кариера“. Проектът цели да предостави услуги по кариерно ориентиране безплатно на ученици в гимназиална възраст и да им помогне да търсят работа, като по този начин Ротари клуб София-Балкан цели да даде възможност за равен старт на всички ученици в София.
Проектът се реализира в 123 СОУ „Стефан Стамболов“ и 135 СОУ „Ян Коменски“ в партньорство със Столична Община, район „Красна Поляна“ и използва методология, разработена от фондация „ЕдуКомпас“. Проектът се финансира от Фондация Ротари и се подкрепя от Ротари Дистрикт 2482 България.
На официалното откриване на проекта присъстваха зам.кметът на район „Красна Поляна“ инж. Николай Вушовски, Милчо Боров и Атанас Михнев от Ротари клуб София-Балкан и директорката на 135 СОУ г-жа Мария Димитрова. По време на откриването Милчо Боров, президент на „Кантек“, сподели с учениците: „За мен са работили много хора. Който има желание да успее, той успява. Виждам блясък в очите ви и това е важното.“
Участниците в проекта ще се обучат в 5-седмичен модул на кариерно ориентиране, целеполагане и кандидатстване за работа и университет.
На 27 февруари ще се проведе открита сесия по проекта в 123то СОУ „Стефан Стамболов“ от 13:00 до 15:00ч., на която медии и заинтересовани граждански организации са добре дошли. При интерес към сесията, моля свържете се с: Елица Костова, фондация „ЕдуКомпас“, обучител по проекта – 0889 366 293, еlitsa@edu-compass.com
Rotary е международна мрежа от лидери, доброволци, които дават от времето и таланта си в името на най-наболелите в света хуманитарни проекти. Ротари свързва 1.2 милиона членове от над 200 държави и географски области. Работата на Ротари клубовете влияе на живота на хората на местно и международно ниво от помощта, която клубовете дават на семействата в нужда в техните общности до борба за свят свободен от полиомиелит (детски паралич). Ротари България: В България има 87 клуба с над 2100 ротарианци в София, всички областни градове (без Перник) и в много общински центрове.
За контакт и повече информация: Атанас Михнев, Ротари клуб София-Балкан, 0888 200 829, mrmihnev@yahoo.com