Този проект има за цел да покаже на хората в неравностойно положение и самотните възрастни хора, които живеят в села с малко на брой жители в България и/или са труднодостъпни, че не са забравени. Инициативата е на Интеракт клуб София-Балкан Софийска математическа гимназия и е устойчив проект, осъществяван вече седем години.

Първият етап на проекта е дарителска акция от типа “Купи и дари”. През него членовете на клуба се свързват с голяма верига хранителни магазини (различна през годините), където могат да отидат, за да съберат достатъчно количество дарения под форма на хранителни продукти и други стоки от първа необходимост – основни миещи и перилни препарати.

Втората част е по-емоционалната, защото тогава младите хора отиват да дарят продуктите в тези далечни, изолирани и по-труднодостъпни места. Правейки това, те разговарят с хората, виждат от първо лице условията им на живот, докосват се до типично българското гостоприемство и разнообразяват ежедневието им. Този проект оставя отпечатък у участниците, защото по този начин интеракторите обогатяват представата си за околния свят, попадайки в една друга, нетрадиционна среда, общуват и стоплят сърцата на възрастни и самотни хора от обезлюдяващите се села.

През 2020 г Ротари Клуб София-Балкан и Интеракт клуб София-Балкан към СМГ отново го успяха да осъществят своя проект! Дори и в условията на световна пандемия, ротарианският дух се прояви с пълна сила и успя, въпреки неблагоприятните обстоятелства. В партньорство с Лидл България акцията се състоя, като дарителят Лидл България любезно предостави продукти на стойност 2100 лв., които да бъдат дарени във втората част на проекта на хора, които имат нужда от тях. По този начин бяха избегнати рисковете от струпване на повече хора на едно място, което е неизбежно при акциите от типа „Купи и дари”, и бяха спазени ограниченията, както и всички мерки за безопасност.

Транспортът, съхранението и доставката на хранителните продукти също се пое безвъзмездно от водеща логистична компания в България, чието участие също бе осигурено благодарение на ротарианците от клуба !

Благодарим на всички участващи за широко отворените ротариански сърца, а на Вас затова, че си спомняте тези, които не бива бъдат забравяни!