Структура на Борда  за 2018/2019 г.

Управителен съвет 2018/2019 г.

Президент : Евгени Григоров

Секретар: Красимир Веселинов

Вицепрезидент: Даниел Бежански

Касиер: Калин Кулин

Церемониалмайстор: Радослав Смилков

Елект-президент: Ивайло Ангелов