Структура на борда за 2019/2020

Управителен съвет 2019/2020 г.

Президент: Ивайло Ангелов

Секретар: Красимир Веселинов

Вицепрезидент:  Алекс Грилихес

Касиер: Данислав Тенинчев

Церемониалмайстор: Мария Грудева-Мирчева

Елект-президент: Калин Кулин