Структура на Борда  за 2021/2022 г.

Управителен съвет 2021/2022 г.

Президент :  Александър Грилихес

Секретар:  Емил Карев

Вицепрезидент:  Ивайло Ангелов

Касиер:  Даниел Бежански

Церемониалмайстор: Радослав Смилков

Елект-президент:  Красимир Веселинов