Структура на Борда  за 2022/2023 г.

Управителен съвет 2022/2023 г.

Президент : Красимир Веселинов 

Секретар:  Емил Карев

Вицепрезидент: Калин Кулин

Касиер:  Даниел Бежански

Церемониалмайстор: Ивайло Ангелов

Елект-президент: Мария Мирчева

Паст-президент: Александър Грилихес