20 причини, за да се присъединим към Ротари

 1. Приятелство: В този все по-усложняващ се свят Ротари задоволява една от най-основните нужди на хората – нуждата от приятелство и дружба. Това е едната от двете причини, поради които през 1905 г. се учредява Ротари.
 2. Развитие на бизнеса: Втората първопричина за появата на Ротари е развитието на бизнеса. Всеки има нужда от партньори. Ротари се състои от представители на всички видове бизнес и професии в обществото. Ротарианците си помагат.
 3. Лично израстване и развитие: Членството в Ротари продължава израстването и възпитанието ни в областта на човешките взаимоотношения, а също и личното ни развитие.
 4. Развитие на лидерски качества: Ротари е организация на лидери и успели хора. Службата ни в Ротари е като обучение в колеж. Лидерство: да се научим как да мотивираме, влияем и да насочваме лидерите.
 5. Гражданин на своята общност: Членството в Ротари клуба ни прави по-добри граждани на общността. Средният ротори клуб се състои от най-активните граждани на всяко едно общество.
 6. Продължаване на образованието: Всяка седмица в Ротари има изработена програма, по която се информираме за процесите в обществото, държавата и света. Всяка среща ни дава възможност да чуем различни лектори по различни актуални теми.
 7. Удоволствие: Ротари е удоволствие. Всяка среща, всеки клубен проект, обществената дейност, службата са удоволствие.
 8. Умение да говорим пред публика: Много от хората, присъединили се към Ротари се страхуват да говорят пред публика. Ротари развива увереност и умение за общуване с публиката и възможност за практикуване и усъвършенстване на тези умения.
 9. Граждани на света: Всеки ротарианец има значка с надпис “Rotary International”. Малко са местата в света без Ротари клубове. Всеки ротарианец е добре дошъл-дори това се насърчава-във всеки от 30 000 клуба в 194 държави и географски региона. Това означава приятелства както в неговото общество, така и навсякъде по света.
 10. Помощ при пътуване: Тъй като навсякъде съществуват Ротари клубове, много ротарианци, нуждаещи се от лекар, адвокат, хотел или съвет по време на пътуване,намират съдействие чрез Ротари.
 11. Развлечения: Всеки клуб и дистрикт има дейности, разнообразяващи работното ежедневие на своите членове. Ротари провежда конференции, конгреси, асамблеи и институции, които предлагат и забавления в допълнение към информацията, обучението и службата.
 12. Развитие на социални умения: Всяка седмица и при различни събития и дейности Ротари развива индивидуалността на членовете, социални и лични умения. Ротари е за хора, които харесват хората.
 13. Семейни програми: Ротари осигурява една от най-мащабните програми за младежки обмен в света; клубове за бъдещи ротарианци в гимназиите и колежите, възможност за ангажираност на брачния партньор и домакинство в дейности, предназначени да подпомагат на членовете на семейството в прилагането и развитието на семейните ценности.
 14. Професионални умения: От всеки ротарианец се очаква да участва в издигането и развитието на неговата/нейната професия, да служи на обществото, да учи младите. Ротари помага да станеш по-добър лекар, адвокат, учител.
 15. Развитие на етиката: Ротари практикува Четиристранния тест, който управлява етическите стандарти на личността. От ротарианците се очаква да са етични в професионалните и бизнес отношения.
 16. Запознаване с културите на различни държави: В Ротари са обединени хора от всички религии, държави, култури, език, раси, политически убеждения, цвят и етническа принадлежност. В него членуват най-изтъкнатите личности на света. Ротарианците осъзнават своите култури и се научават да обичат и да работят с хората навсякъде. С това те стават по-добри граждани на своите държави.
 17. Престиж: Членовете на Ротари са видни личности, лидери в бизнеса, професиите, изкуството, управлението, спорта, войската, религията и всички отрасли.Ротари клубовете са най-старите и най-престижни нестопански клубове. Сред членовете на Ротари са директори, управители, професионалисти-хора, които вземат решения и влияят на политиката.
 18. Добри хора: Ротарианците освен всичко друго са и добри хора-най-добрите на земята. Те са важни хора, които се придържат към политиката “Добре е да са важни личности, на е важно да си добър”.
 19. Липса на “официално вероизповедание”: В Ротари няма тайни ръкостискания, няма тайна политика или официално вероизповедание, няма тайни срещи или ритуали. Това е отворена общност от мъже и жени, които просто вярват в необходимостта да помагаш на другите.
 20. Възможност да служим: Ротари е клуб с идеална цел. Неговата грижа е човечеството. Ротарианците служат на обществото на местно и световно ниво. Това е може би най-важната причина да станеш ротарианец: шансът да направиш нещо за някой друг и да усетиш удовлетворението от това.