През месец февруари, GSK организира събитие за своите доставчици. Целта на срещата бе да се наберат средстава за баскетболния отбор София-Балкан. Събраната сума е в размер на 15 000лв и ще отиде за закупуване на бус за отбора, който да се ползва за придвижването на ирачите при състезания и тренировки.