На 7.12.2022 на Редовно среща на РК София-Балкан се проведе ОС на клуба със следния дневен ред:

  1. Избор на Номини за 2024-2025 г
  2. Обявяване на борда на 2023-2024 от Елект Президента на РК София – Балкан – Мария Мирчева

След гласуване бяха избрани следните приятели

  1. Светлин  Енезлиев за Номини президент за 2024 – 2025 г.
  2. Борд на РК София – Балкан – Секретар -Светлин Енезлиев ; Вицепрезидент – Ивайло Ангелов,  Ковчежник – Даниел Бежански, Церемониал майстор – Васил Мелников , Елект Президент – Мария Мирчева , Паст Президент – Красимир Веселинов

След срещата РК София – Балкан посети Диспут-а на РК София Сити