Приемане на кандидат-членовете Данислав Тенинчев и Мария Грудева-Мирчева за членове на Ротари клуб София-Балкан. Значките връчи президентът на клуба Жечко Балабанов.