40 младежи от „квартални“ училища готови да кандидатстват за работа благодарение на Академия по кариерна грамотност „Моята кариера“ на Ротари клуб София Балкан

 

София, 23 юли, 2018г. – Статуквеното разделение на „елитни“ и „квартални“ училища беше преборено от благотворителен проект на Ротари Клуб София-Балкан, изпълнен с финансовата подкрепа на Фондация „Ротари“ в партньорство със СО, Район „Красна поляна“и обучаващата организация „Еду Компас“.

Цикълът обучения, кариерни тестове и ролеви игри се състоя с 40 ученици от 123 СОУ „Стефан Стамболов“ и 135 СОУ „Ян Коменски“. В резултат на работата на обучителите по кариерно развитие от „ЕдуКомпас“ и уникалната им методология, включваща пет модула със сугестопедични и неформални образователни методи, всички млади хора изработиха автобиографии, запознаха се с това как да кандидатстват за работа и университет и разиграха интервюта, както и други професионални ситуации. В рамките на програмата  учениците преминаха и кариерни тестове и получиха над 10 реални оферти за работа и стажове.

„С този проект ние реално увеличихме броя на работещите и учещите млади хора в Красна поляна, които допринасят за икономиката и намалихме броя на младите хора в рискова ситуация“, коментира Атанас Михнев от Ротари клуб София-Балкан, организатор на проекта. Резултатите от проведените обучения бяха представени но СО, Район „Красна поляна“ и заинтересовани граждани.

При интерес към презентацията на реализирания проект, моля свържете се с: Елица Костова, фондация „ЕдуКомпас“, обучител по проекта – 0889 366 293, еlitsa@edu-compass.com или Атанас Михнев, Ротари Клуб София-Балкан, 0888 200 829, mrmihnev@yahoo.com

Rotary е международна мрежа от лидери, доброволци, които дават от времето и таланта си в името на най-наболелите в света хуманитарни проекти. Ротари свързва 1.2 милиона членове от над 200 държави и географски области. Работата на Ротари клубовете влияе на живота на хората на местно и международно ниво от помощта, която клубовете дават на семействата в нужда в техните общности до борба за свят свободен от полиомиелит (детски паралич).

Ротари България: В България има 87 клуба с над 2100 ротарианци в София, всички областни градове (без Перник) и в много общински центрове.

За контакт и повече информация: Атанас Михнев, Ротари Клуб София-Балкан, 0888 200 829, mrmihnev@yahoo.com