На свое редовно събрание се избра Елект-Номини Президент за 2021-2022

Александър Грилихес беше единодушно избран да води клуба през 2021-2022 година

Поздравления произнесоха – Ивайло Ангелов Президент за 2019-2020 и Калин Кулин Елект Президент за 2020-2021