РК София Балкан, направи посещение на приятели от Сърбия в Пирот, Ниш и Зайчар.

Обсъдени бяха съвместни проекти

  1. Проект с РК Пирот – на 28-29-20.04 провеждане на съвместен Ротариански Бизнес Форум съвместно с клубове от Сърбия, България, Македония, Гърция и Турция ( ще изпратят допълнителн програмата на английски)

2.Проект с РК Ниш -Център – за подпомагане на университета на гр. Ниш – тогава на 26.02.2023г. празнуват големия юбилей за 15 години от учредяването на клуба. По този повод създават проект за глобален грант – Интерактивно информационно бюро за 15 факултета на Университета в Ниш (www.ni.ac.rs), с отбелязване, че през последните 15 годиниРК НИш  -са  били спонсори на много проекти в  Дистрикт  Сърбия и в чужбина. Стойността на един апарат е 3000 евро.Нишкият университет е основан на 15 юни 1965 г. от факултетите, които тогава са били част от Белградския университет. Университетът в Ниш има 15 факултета с 1480 преподаватели и сътрудници и 630 извънаудиторни работници и 27 570 студенти учат там. От основаването му досега в този университет са се дипломирали 43 259 студенти, от които 1 295 са чужденци. 2025 кандидати защитиха своите магистърски дисертации, а 1128 получиха званието доктор на науките.

3. Побратимяване с РК Видин и РК Зайчар – предвидено за първата седмица на м. май 2023 -та година

Всички приятели от Сърбия и съседните страни бяха поканени на предстоящата 20 годишнина на РК София-Балкан, която ще се проведе на 3. юни 2023 година в събота в хотел Астория.