РК София-Балкан участва  чрез своите представители на ПЕТС Семинара  за 2023-2024 г. където ДГ Виолина Костова и Елект ДГ – Христо Михайловски представиха екипите и посланията за следващата година

Участие всеха Президента – Красимир Веселинов заедно с касиера Даниел Бежански в панела за Ротари Фондация , Елект Президента Мария Мирчева в панела за Президенти, Елект Секретаря Светлин Енезлиев и заместника му Василена Пиринска в панела за Елект Секретари

Участие взеха и нашите Интеракти и приятели