На 16.10.2022 беше проведена неофициална среща в Дидим  с представителя на Ротари  Митхат (Mithat Sociouglu)  – Регионален координатор на Фондация Ротари

Обсъдиха се съвместни инициативи и възможности за създаване на нови приятелства и проекти

Обсъдиха се възможности за срещи с  Дистрикт Сърбия – ДГ, ДГ – елект и ДГ – Номини