Днес в офиса на Алекс се проведе седмичната среща на РК София-Балкан.

Обсъждахме и взехме решения по теми свързани с организацията на рождения ден на РК София-Балкан, подробности относно реализацията на проекта с единствената на Балканския полуостров дървена църква, намираща се близо до Самоков, както и участието на предстоящите тренировъчни семинари (ПЕТС)