Със специални благодарности на приятеля Красимир Веселинов за помощта при тяхното пътуване