Ротарианци, които напуснаха своя земен път, но ние винаги ще помним!

текст

Данислав Тенинчев
Данислав Тенинчев
Светлозар Сяров
Светлозар Сяров