На 01.10.2022 бяха връчени значките на Интеракт  Президента за 2022-2023 Мона Недялкова и секретаря Теодора Колева на 73-то ОУ

В следващата седмица Интерактите ни посетиха Асамблеята в Созопол  на която представаиха клуба и обогатиха познанията си за Ротарианските добри практики за развитие на проекти в общността