ПРЕОТКРИЙ РОТАРИ

Конкурсът се организира от Ротари клуб София-Балкан и Националната художествена академия (Факултет за изящни изкуства) в рамките на двустранно споразумение и учредяване от Ротари клуб София-Балкан на ежегодна награда-отличие за студент на Националната художествена академия от Факултета за изящни изкуства.

Тема на конкурса за 2023 г. „ПРЕОТКРИЙ РОТАРИ“

Участници: студенти от всички курсове и специалности във Факултета за изящни изкуства към НХА

Изисквания към конкурсните работи:
– Всеки участник може да представи до 2 произведения без оглед на използваните материали, техники и формат;
– Работите трябва да съответстват на зададената тема;
– Към всяка работа на отделен лист да бъде дадена следната информация: име на участника, специалност, курс, кратко описание на идеята и цена на произведението.
Срокове:
Конкурсът се провежда от 15.03.2023 до 16.05.2023 г.
Събиране на работите на 17 и 18 май от 10:00 до 12:00 ч. в залата на АС

Жури
Журито по конкурса ще бъде съставено от трима преподаватели от НХА и двама представители на
Ротари клуб София-Балкан

Обявяване на резултатите
Резултатите ще бъдат обявени до 25 май 2023 г.

Награда:
Наградата в размер на 1000 лв. включва и художествено оформен награден плакет, почетния знак на
Ротари клуб София-Балкан, както и диплом за обещаващо начало в осъществяване на ротарианската
тема за 2023 г. „ПРЕОТКРИЙ РОТАРИ“

За контакти: Диди Спасова (НХА) 0882515114, d.spasova@nha.bg