Структура на Борда  за 2020/2021 г.

Управителен съвет 2020/2021 г.

Президент:  Калин Кулин

Секретар: Емил Карев

Вицепрезидент: Ивайло Ангелов

Касиер: Даниел Бежански

Церемониалмайстор: Красимир Веселинов

Елект-президент:  Алекс Грилихес