Напомняме на младите ни приятели за предстоящия Интеракт обучителен семинар (ПЕТС), който ще се проведе в Севлиево