Президента Иво Ангелов  се Побратимихме се с приятелите от Банско-Разлог със специалното съдйествие на приятеля Мони Кондов  и специалното присъствие на ПДГ Нина Митева

Предхо1дната вечер се уточниха подробностите и поставянето на целите, като церемониалмайсторите  и специално Айше Медарова , подготвиха събитието за следващия ден

Проведе се и голф урок за начинаещи, където Бианка Веселинова успя да уцели дупката след изстрел от над 8 метра от рууфа, което беше и първия и’ изстрел.