На редовна среща на Ротари клуб София-Балкан Дистрикт гуверньорът Димитър Димитров за 2016-2017 представи целите на Ротари Дистрикт 2482 за ротарианската 2016 и 2017 година. Той разказа за темата на годината „Ротари в служба на човечеството“, под която ротари клубовете в страната работят и обвързват своите проекти в полза на обществото.

Повреме на срещата членовете на клуба споделиха за дейностите на клуба.

Дистрикт гуверньорът имаше честта да връчи клубна значка на Красимир Веселинов и да го приветства с добре дошъл в Ротари клуб София-Балкан.

Описание на снимки:
1. Посещение на Дистрикт гуверньора на Ротари България Д2482 Димитър Димитров за 2016-2017
2. Връчване на клубна значка на Красимир Веселинов
3. Връчване на клубна значка на Красимир Веселинов
4. От ляво на дясно: Радослав Смилков, президент на Ротари клуб София-Балкан за 2016-2017, Димитър Димитров, Дистрикт гуверньор на Ротари България Д2482 за 2016-2017, Красимир Веселинов, член на Ротари клуб София-Балкан
5. Размяна на флагчета
6. Ротари клуб София-Балкан и Димитър Димитров, Дистрикт гуверньор на Ротари България Д2482 за 2016-2017
7. Ротари и Ротаракт клуб София-Балкан и Димитър Димитров, Дистрикт гуверньор на Ротари България Д2482 за 2016-2017