На редовна среща на Ротари клуб София-Балкан Дистрикт гуверньорът Емил Коцев за 2017-2018 представи целите на Ротари Дистрикт 2482 за настоящата ротарианска година. Той разказа за темата на годината „Правим разликата“, под която ротари клубовете в страната работят и обвързват своите проекти в полза на обществото.

Повреме на срещата членовете на клуба споделиха за развитието и последните успехи на своя дългогодишен проект – Баскетболен клуб за хора в инвалидни колички София-Балкан. Емил Коцев предложи да помогне с популяризирането на проекта в другите ротари клубове в България, с цел увеличаване чуваемостта и подкрепата на отбора от на повече хора.

Дистрикт гуверньорът имаше честта да връчи клубна значка на Светлин Енезлиев и да го приветства с добре дошъл в Ротари клуб София-Балкан. Отличени със значка с темата за годината – Правим разликата – бяха и клубните офицери Жечко Балабанов, президент за 2017-2018, Ивайло Ангелов, секретер за 2017-2018, Евгени Григоров, президент-елект за 2018-2019.

От ляво на дясно: Атанас Михнев, церемониал на РК София-Балкан, Иво Ангелов, секретар на РК София-Балкан, Емил Коцев, Дистрикт гуверньор на Д2482 за 2017-2018, Жечко Балабанов, президент на РК София-Балкан, Евгени Макавеев, АДГ на Д2482, Станислав ДИмитров, президент на Ротаракт клуб София-Балкан

Членовете на Ротари клуб София-Балкан с Дистрикт Гуверньора Емил Коцев

Размяна на ротариански флагчета между Жечко Балабанов, президент на РК София-Балкан и Емил Коцев, Дистрикт гуверньор на Д2482 за 2017-2018

Връчване на значка с темата на годината на Жечко Балабанов, президент на РК София-Балкан от Емил Коцев, Дистрикт гуверньор на Д2482 за 2017-2018

Връчване на значка с темата на годината на Иво Ангелов, секретар на РК София-Балкан от Емил Коцев, Дистрикт гуверньор на Д2482 за 2017-2018

Връчване на значка с темата на годината на Евгени Григоров, президент-елект на РК София-Балкан от Емил Коцев, Дистрикт гуверньор на Д2482 за 2017-2018

Връчване на клубна значка на Светлин Енезлиев