Резултати от конкурса на Ротари клуб София-Балкан и Националната Художествена Академия – 2022

За четвърта година Ротари клуб София Балкан и Националната Художествена Академия реализират съвместно конкурс сред студентите от Факултета за изящни изкуства (ФИИ).
През настоящата година студентите работиха на тема „Служим, за да променяме животи“.
Комисия в състав:
проф. д-р Здравка Василева – председател на журито и ръководител на катедра „Живопис“, и членове
ст. преп. Страхил Ненов – катедра „Стенопис“,
доц. д-р Евгени Григоров, Красимир Веселинов, Даниел Бежански от Ротари Клуб София Балкан разгледаха и обсъдиха подадените за конкурса работи.
След проведено гласуване журито определи носителя на наградата-отличие на Ротари клуб София Балкан за 2022 г –
ИВАН МАХИУБ БУРБАРА , I курс,магистър, специалност „Живопис“.
Второ място в конкурса „Служим, за да променяме животи“ се присъжда на НАДЕЖДА ДИМИТРОВА БОЯНОВА от I курс, специалност „Плакат и визуална комуникация“
Трето място в конкурса получава СИМОНА ПАВЛОВА от I курс,магистър, специалност „Живопис“.