На 18.10.2022 се проведе обща среща на РК София -Балкан и РК Възраждане , на която бяха обсъдени общи проекти и инициативи