РК София-Балкан се срещна с приятелите от РК Шумен в хотел Контеса , където обсъдиха общите проекти и бъдещи дейности с които можем да сме полезни заедно за добри дела