РК София-Блакан посетиха приятелите от РК Харманли и РК Ямбол, където дариха предмети за каузите на клубовете и участваха затвърдиха приятелството помежду ни.

В краяна вечерта проведохме среща с приятелите на Ротари от Китайския културен център