По време на своето пътуване до Перу, доц. Евгени Григоров паст-президент на РК София-Балкан, посети на 7.11.2019г. официалната редовна среща на Ротари клуб San Borja por Siempre в град Лима. Като Ротариански приятели, присъстващите обсъдиха важни въпроси, засягащи проекти за различни инициативи, свързани със спорта, здравеопазването, образованието и хората в неравностойно положение.
Визитата се оказа особено полезна и за двете страни, защото доц. Григоров сподели опита от реализирането на Дистриктен грант през неговата година на служба, а от своя страна перуанските приятели дадоха ценни съвети за това как да бъде създаден и администриран Ротариански общностен корпус, какъвто те вече имат организиран в своята структура.