През месец март, се проведе тренировъчният семинар за елект бордовете (PETS) в Банско. Приятелите Ивайло Ангелов, Калин Кулин, Жечко Балабанов и Красимир Веселинов посетиха събитието заедно със семействата си.

РК София-Балкан участва в програмата като представи как клубът създава нови инициативи, с които подпомага основния си проект – баскетболен отбор за хора в инвалидни колички.