Ротари клуб София-Балкан

Ротари клуб София-Балкан е чартиран на 26.05.2003г. и вече повече от петнадесет години работи всеотдайно за утвърждаване на ротаринските ценности в обществото. Водени от мотивацията, да направят светът едно по-хубаво място за живеене, членовете на клуба ежегодно си поставят множество цели и задачи в тази посока.

Към настоящият момент Ротари клуб София-Балкан е сред водещите в столицата, с изградени традиции и активно участие в местния обществен живот в допълнение на отговорното отношение на членовете му към всички планирани дейностти.

Освен благотворителните инициативи в полза на обществото, образователни и спортни проекти, семинари и обучения, посещения на клубове от страната и чужбина, Ротари клуб София-Балкан поставя акцент върху работата с Ротари Фондация, работата с младежките Интеракт и Ротаракт клубовете, на които е спонсор.

Важен приоритет на клуба е подобряване публичния си имидж и подкрепа дейностите за взаимопомощ между отделните членове. За развитието на клуба, членовете се стремят към одобряване на клубната култура и финансова дисциплина следвайки една основна цел – разширяване приятелството с други клубове от страната и чужбина, безкористна служба в полза на обществото и вярност към хуманните идеи на Ротари.

Визията на официалното флагче е приета от Борда на Ротари клуб София-Балкан на първата официална среща през 2003 година. Тя включва стилизираните лога на Ротари интернешанъл, както и това на клуба, разположени на бял фон с кралско син контур по краищата и ресни отсрани. Думите „ROTARY CLUB SOFIA BALKAN” са отпечатани в долната част на флага. В горната е изписано „ROTARY и до него е символа – ротарианското колело в златно. По средата на флага е разположено логото на Ротари клуб София-Балканв син цвят.

Ротари клуб София-Балкан е един от дейните и водещи ротари клубове в София. Основан през 2003г., Ротари клуб София-Балкан се е доказал като един от сериозните и стабилните в България. Проектите, по които клубът работи, са пряко свързани с обществото; социалното и икономическото подпомагане на обществени групи и тяхното социално интегриране.

Чартиран: 27.05.2003 г., № в РИ 62294
Спонсор: РК София-Витоша
Седмична среща: Вторник, 19:00ч., xотел „Сентрал парк“, София 1463, бул. „Витоша“ 106
е-mail: info@rotaryclubsofiabalkan.org
Уебсайт: www.rotaryclubsofiabalkan.org

Спонсор на:
Ротари клуб Банкя
Ротари клуб Пирдоп

Ротари Клуб Ниш-Център
Ротаракт клуб София-Балкан
Интеракт клуб София-Балкан – СМГ
Интеракт клуб София-Балкан – 73-то СОУ
Интеракт клуб София-Балкан – Испанска езикова гимназия

Паст президенти

Симеон Кондов 2003/04

Иван Дяков 2004/05

Ангел Янакиев 2005/06

Милчо Боров 2006/07

Светослав Глосов 2007/08

Румен Симеонов 2008/09

Светлозар Сяров 2009/10

Сафет Караулан 2010/11

Калин Балкански 2011/12

Севелин Захариев 2012/13

Гено Андреев 2013/14

Владислав Симов 2014/15

Йордан Терзийски 2015/2016

Радослав Смилков 2016/2017

Жечко Балабанов 2017/2018

Евгени Григоров 2018/2019

Ивайло Ангелов 2019/2020

Калин Кулин 2020/2021

Александър Грилихес 2021/2022

Красимир Веселинов 2022/2023

Паст секретари

Ангел Янакиев 2003/04

Светослав Глосов 2004/05/06

Светлозар Сяров 2006/07

Венцислав Димов 2007/08/09

Севелин Захариев 2009/10/11/12

Гено Андреев 2012/13

Йордан Терзийски 2013/14

Радослав Смилков 2014/15

Евгени Григоров 2015/2016/2017

Ивайло Ангелов 2017/2018

Красимир Веселинов 2018/2019/2020

Емил Карев 2020/2021/2022

Мария Мирчева 2022/2023

Банкова сметка:

Сдружение Ротари клуб София-Балкан
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG69 UNCR 7000 1521 0433 15
BIC: UNCRBGSF