На 5 февруари, по време на редовна сбирка на Ротари клуб София-Балкан, Дистрикт гуверньорът за 2018-2019 година, Веселн Димитров, направи своята официална визита на клуба. По време на срещата присъстваха членовете от млаждежките програми на Ротари – Ротаракт клуб София-Балкан и президентите на Интеракт клубовете.

Веселин Диимтров разказа с визуална презентация как темата на годината „Бъди вдъхновението“ се съчетава с дейностите на Ротари в Дистрикт 2482, България, програмите и инициативните и проектите на клубовете в страната.

Президентът на Ротари клуба, Евгени Григоров, и членовете на клуба разказаха за проектите и дейностите на София-Балкан като развитието на баскетболния отбор София-Балкан, проекта „Моята кариера“, който бе финансиран с дистриктен гранд и предстоящите идеи за инициативи.