Партньорство с НХА

Ротари клуб София-Балкан и Националната Художествена Академия сключиха партньорство

През ротарианската 2018/2019 година, по идея и предложение на Евгени Григоров- президент на РК София-Балкан през този период, беше взето решение клуба да насочи част от своите усилия в зоната на фокус на Ротари „Подкрепа на образованието“.

Ротари клуб София-Балкан и Националната художествена академия (НХА) сключиха партньорско споразумение, с което учредяват награда-отличие, което Ротари клуба ще дава на един магистър-абсолвент от Факултета по изящни изкуства на НХА.

Проф. Николай Драчев, доц. Евгени Григоров и проф. Светозар Бенчев в момента на подписване на споразумението.

На 17.10.2019 г. в кабинета на Ректора на НХА, беше подписано и официалното споразумение между страните, с което бе даден старт на новото сътрудничество.

Споразумение

На 1 ноември 2019 г. (Ден на народините будители) официално бе дадено начало на конкурса за наградата на Ротари клуб София-Балкан, като бе публикуван анонс на официалните интернет страници на НХА и на РК София-Балкан.

На 31.01.2019 г. Ректора на на НХА проф. Николай Драчев издаде заповед, с която бе определена комисия, която да оцени кандидатсващите картини за наградата-отличие за магистър-абсолвент от Факултета по изящни изкуства за учебната 2018/2019 г. и да излъчи победителя, съгласно регламента.

Заповед

След две свой заседания и детайлно оценяване на всички 15 постъпили кандидатури, Комисията определи за победител г-н Иван Петков с картината „Морско дъно“.

По време на тържеството по случай рождения ден на Ротари клуб София-Балкан, на официална церемония, беше връчена наградата на първия победител в конкурса г-н Иван Петков.

В знак на благодарност, той дари една своя картина, която да бъде включена в организирания благотворителен търг, средствата от който ще отидат за подпомагане на баскетболния клуб за хора с инвалидни колички София-Балкан.