Kлубът е сертифициран за кандидатстване по проекти, съфинансирани от Фондация Ротари