Седмична среща на РК София-Балкан

Днес в офиса на Алекс се проведе седмичната среща на РК София-Балкан. Обсъждахме и взехме решения по теми свързани с организацията на рождения ден на РК София-Балкан, подробности относно [...]