Едно от постиженията на Rotary club Sofia-Balkan, с което се гордеем е създаването на баскетболния клуб за хора в инвалидни колички София-Балкан. Проект, който миналата година бе чартиран като Ротари общностен корпус. Отборът ще вземе участие в спортната надпревара, съпътстваща зоналния форум ,,Мир и ментално здраве“ в Белград, подкрепен от Ротари и РОК