Рорати клуб София-Балкан номинира за участие и подпомогна млад лидер
да бъде част от RYLA семинара в гр. Варна през м.май 2023г.

През тази ротарианска година Ротари клуб София-Балкан за първи път в своята история,
реши да номинира за участие и подпомогна млад лидер да бъде част от RYLA семинара в
гр. Варна през м.май 2023г.
Семинарът се организира за младежи, които предстои да се изградят като лидери, както в
семейството на Ротари, така и в своята кариера и живот. Темите и обученията се избират
с цел да подготвят участниците да бъдат бъдещи активни хора в Д2482.

Ето какво сподели Еркан Керим, относно възможността, която му беше предоставена:
„Всеки човек се нуждае от възможности да се развива и да открие своя потенциал.
През периода 19-21 май имах удоволствието да участвам в RYLA (Rotary Youth
Leadership Awards) – семинар, който се фокусира върху развитието на лидерски умения
и трупането на нови запознанства. Това изключително обогатяващо преживяване ми
отвори врати към нови перспективи и ме насочи към по-голяма самоувереност и
амбиция в областта на лидерството и бизнеса.
Бях изключително впечатлен от енергията и мотивацията на всички участници.
Срещнах младежи и студентски лидери от различни градове, с многообразни интереси
и професии. Това разнообразие в състава на групата ни се превърна в истинска сила,
защото различните гледни точки и идеи допринесоха за богатството на
обсъжданията и ефективността на нашата обща работа. В рамките на програмата
имахме възможността да работим в екипи, да решаваме предизвикателни задачи и да
вземаме колективни решения. Това ме научи на ценността на екипната работа и
значението на взаимодействието и сътрудничеството с други хора.
RYLA не само разви моите лидерски умения, но създадох и нови приятелства. Чрез
обучителни сесии, семинари и уоркшопове, които бяха провеждани от опитни лектори
и успешни бизнес лидери, научих много за различните аспекти на лидерството.
Осъзнах, че лидерството не се свежда само до поемането на отговорности, но
включва и възможността да вдъхновиш и мотивираш другите да постигнат по-добри
резултати. Разбрах важността на комуникацията, емоционалната интелигентност и
способността да слушам.
Поднасям своите големи благодарности на Рорати клуб София-Балкан за това, че ме
номинира за участие и го подпомогна финансово!“