РК София-Балкан подпомогна млад лидер – RYLA семинар гр. Бургас април 2024г.

Ротари клуб София-Балкан номинира за участие и подпомогна млад лидер да бъде част от RYLA
семинара в гр. Бургас през месец април 2024г.

Семинарът се организира за младежи между 18- и 26-годишна възраст, притежаващи лидерски
умения и потенциал. Програмата на семинара е насочена към осигуряване на възможност на
изявени млади хора да развият своите умения и характери на лидери, както и да се запознаят с
ценностите, високите етични стандарти и посланията за мир на Ротари.

Ето какво сподели Елина Андонова, относно възможността, която й беше предоставена:
„През периода 5-7 април ми бе предоставена възможността да участвам в RYLA (Rotary Youth
Leadership Awards) – семинар. Фокусът е създаването на нови познанства, развититето на
лидерски умения и ефективна работа в екип. Имах удоволствието да се запозная с много млади и
амбициозни хора, с които въпреки различията в професионалните ни цели и интереси, общото
желание за развитие на лидерските ни умения, ни сближи.
През тридневния семинар успяхме да се докоснем до различни аспекти в развитието на
лидерските качества на един млад човек. Лекциите обхващаха широк спектър от теми, които
целят усъвършенстване на качества, необходими за един добър лидер – добра комукация,
креативност, уникалност, интонация, език на тялото и други.
На 06.04 имахме удоволствието да бъдем поканени на рождения ден на Ротари клуб „Бургас –
Приморие“, които честваха 20-годишнината си. На събитието присъстваха представители на
другите Ротари клубове, с които обменихме ценен опит и съвети.
Смело мога да твърдя, че RYLA е една страхотна инициатива, присъствието на която би оставил
човек изпълнен с положителна емоция и мотивация за определяне и достигане на нови цели.
Искрено благодаря за номинацията и финансовото подпомагане от страна на Ротари клуб София-
Балкан!
Функцията на лидерството е да създава повече лидери, а не повече последователи!
Успех на следващите лидери!“