На 17.10.2023, в хотел Форум се проведе среща с ДГ Христо Михайловски с представители на пет от софийските клубове – нашият РК София-Балкан, София-Витоша, София-Възраждане, София-Некстум и любезните домакини София-сити. Присъстваха президентите на клубовете, АДГ на зони 1 и 2 – Светослав Танчовски и Мирослав Цаков, както и повече от 40 ротарианци.

В представянето си ДГ Христо Михайловски ни направи съпричастни към глобалните предизвикателства пред Ротари и президента на РИ Гордън Макинали и разпространи целите на нашия Дистрикт за ротарианската 2023-24 година.

Дистрикт Гуверньорът призова всички да съхраним приятелството и разбирателството в клубовете и да обединяваме своите усилия в подкрепа на нашите общности.

Той сподели, че важно за развитието на ротарианството в България е приемствеността и съвместната ни работа с Ротаракт и Интеракт клубовете. ДГ обърна внимание на изграждането на  публичен имидж в обществото и активността на клубовете, като декларира подкрепата на Дистрикта за всяка добра кауза или проектна инициатива.

Акцент беше поставен върху ключовите теми за менталното здраве сред младите хора и демографската криза в страната.

От своя страна президентите на клубовете представиха основните проекти по които клубовете работят през настоящата година, ясно обвързани с общите дистриктни теми.

Благодарим на ДГ Христо Михайловски за вдъхновяващата среща, на приятелите от Сити за любезното домакинство и на всички ротарианци с които имахме възможност да споделим визията за бъдещето!